Nyheter och Nyhetsbrev

Nyheter

Odontologiskt bokslut

SKaPa publicerar för första gången ett underlag för Odontologiskt bokslut. Avsikten är att deltagande organisationer där ska kunna finna information och jämförelser inför en sammanställning av det gångna året.  Bokslutet som publiceras nu är för året 2017. Avsikten är att inom kort kunna publicera ett Odontologiskt bokslut även för 2018. Bokslutet återfinns under ”Resultat”  2019-01-29

SKaPas nyhetsbrev upphör

SKaPa slutar från och med nu att via mail sända ut nyhetsbrev. Nyheter kommer i fortsättningen  återfinnas på denna sida. / 2019-01-28

Nya mailadresser

Från och med årsskiftet kommer Landstinget i Värmland övergå till att bli en del av det nybildade Region Värmland. För SKaPas del innebär det att mailadresserna från och med 1 januari ändras till ”@regionvarmland.se”  / 2018-12-31

Nyhetsbrev

Länkar till nyhetsbreven i sin helhet:

Nyhetsbrev 3/2018

Nyhetsbrev 2/2018

Nyhetsbrev 1/2018

Nyhetsbrev 2/2017

Nyhetsbrev 1/2017

Nyhetsbrev 2/2016

Nyhetsbrev 1/2016

Nyhetsbrev 2/2015

2018-05-25 trädde en ny dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft. För kvalitetsregistret innebar detta inga större förändringar jämfört med tidigare.

Som information bör nämnas att, SKaPa i samband med utskick av nyhetsbrev, anlitar ett system för nyhetsbrev som heter Mailchimp. I systemet finns prenumeranternas personuppgifter (För- och efternamn, mailadress) lagrade. Dessa personuppgifter används enbart vid utskick av SKaPas nyhetsbrev.  Personuppgifterna härrör från aktiva intresseanmälningar, antingen via startsidan på denna webbplats eller genom personlig kontakt.Då en kontakt upphör genom en avregistrering eller att mottagaren ändrat sin mailadress, stryks uppgifterna i maillistan.  I de fall man önskar avsluta prenumerationen görs det enkelt genom att använda länken längst ner på nyhetsbrevets förstasida ”unsubscribe from this list” eller genom ett mail till skapa@liv.se