Nyhetsbrev 2/2018

Nyhetsbrev 2/2018

 

Årsrapport 2017

Årsrapport för 2017 beräknas vara klar i mitten av september. Antalet patienter som SKaPas årsrapporter grundas på fortsätter att öka. 2017 år rapport baseras på 6.1 miljoner unika patienter. I takt med att allt fler av Praktikertjänst kliniker går över till FRENDA ökar rapporteringen från privata kliniker till SKaPa. 2017 rapporterade 101st FRENDA-kliniker in data till SKaPa.

Som vanligt innehåller årsrapporten, förutom olika sammanställningar av data för karies, parodontit och periimplantit, även flera mycket läsvärda artiklar. I den kommande årsrapporten finner du artiklar om bl.a. GDPR, PROMIS, samhällsodontologi och en helt ny klassificering av parodontit och periimplantär sjukdom. Dessutom finns som vanligt den allra senaste kunskapen om karies och parodontit i texter av SkaPas odontologiskt sakkunniga, Prof Dan Ericson och Prof Jan Wennström.

I årsrapport för 2017 kommer några nya rapporter att presenteras. Bland annat visas i en rapport fördelningen av olika åtgärder enligt TLVs åtgärdskoder och hur denna fördelning relaterar sig till referensprislistan. I en annan rapport visas utfall av olika åtgärder hos patienter med frisktandvård jämfört med utfallet hos patienter som inte har frisktandvård. En redovisning av överlevnad av kronor är också en intressant nyhet.

Opus- Gotland och Smile

Antalet tandvårdsorganisationer som rapporterar till SKaPa fortsätter att öka. Genom att information från OPUS nu kan tas emot har Folktandvården Gotland börjat leverera data till SKaPa. Därmed är landets samtliga folktandvårdsorganisationer nu anslutna. Det öppnar också upp för fler privata vårdgivare eftersom OPUS är ett av de större journalsystemen inom privattandvården. Närmast på tur för anslutning står Smile.

Vårens validering

Vi har under våren genomfört valideringar av data från samtliga Folktandvårdsorganisationer som levererat data till SKaPa under 2017. Praktikertjänst kommer vi genomföra en liknande validering med under hösten. För T4 och Carita ser vi mycket hög överensstämmelse (99%) mellan journalsystemet och de uppgifter vi har i SKaPa. För LCD har vi en lägre grad av överensstämmelse och vi har identifierat några problemområden som vi för en dialog med journalleverantören kring.

Användarmöte

Årets användarmöte kommer att hållas den 13/11 på Lilla Bommens konferenscenter, Göteborg, dagen i anslutning till årets odontologiska riksstämma. Vid användarmötet hoppas vi bl.a. kunna presentera underlag för odontologiskt bokslut och några nya sätt att presentera data från SkaPa.

Odontologiska riksstämman

Vid årets odontologiska riksstämma kommer SKaPa att medverka vid tre seminarier. Ett seminarium fokuserar på hur SKaPa kan hjälpa till vid vårdutveckling, ett andra seminarium ger spännande tankar om SKaPas roll i framtiden och det tredje seminariet tar upp vad digitaliseringen betytt för utveckling, utformning och uppföljning av tandvårdsstödet.

Nationella Forskarskolan

Den 17 maj genomförde Susanne Albrecht, (RC syd), Hans Östholm och Lars Gahnberg en forskarutbildningskurs om kvalitetsregister för nationella forskarskolan. Det blev en väldigt intressant och spännande dag där forskarskolans elever bidrog med flera kreativa tankar om hur data från SkaPa kan användas som stöd för odontologisk forskning.

Vetenskapliga rådet

Under våren har det skett förändringar i SKaPas vetenskapliga råd. Övertandläkare Inger von Bültzingslöwen har avslutat sitt uppdrag och professor Lars Gahnberg sitt uppdrag som ordförande. I hans ställe träder professor Dan Ericson in som ny ordförande. Rådet har fått två nya medlemmar genom docent Kristina Arnrup och odont dr. Ing-Mari Redmo Emanuelsson.

GDPR- nyhetsbrev

I slutet av maj trädde den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft. För kvalitetsregistret innebär detta inga större förändringar jämfört med tidigare.

I samband med utskick av nyhetsbrev så anlitas ett system för nyhetsbrev som heter Mailchimp. I systemet finns en maillista lagrad med prenumeranternas personuppgifter (För- och efternamn, mailadress). Uppgifterna i maillistan härrör från tidigare intresseanmälningar och används enbart vid utskick av SKaPas nyhetsbrev. Då en kontakt upphör genom en avregistrering eller att mottagaren ändrat sin mailadress, stryks uppgifterna i maillistan. De personuppgifter vi har idag härrör från aktiv intresseanmälan antingen via webbplatsen http://www.skapareg.se/ eller genom personlig kontakt. I de fall man önskar avsluta prenumerationen görs det enkelt genom att använda länken längst ner i nyhetsbrevets förstasida unsubscribe from this listeller genom ett mail till skapa@liv.se

Leave a reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>