Kontakta oss

Kontakta oss

skapa@liv.se
054-61 50 00

Postadress:

SKaPa
Landstingshuset
651 82 Karlstad

Besöksadress:

Rosenborgsgatan  50
652 30 652 30 Karlstad

Lars

Lars Gahnberg

Professor. Registerhållare.  Deltagare i styrgruppen och det verkställande utskottet.
070-6408418
Hans Östholm 4

Hans Östholm

Cheftandläkare. Deltagare i det verkställande utskottet
070-331 42 41
Gunnar Ekbäck

Gunnar Ekbäck

Docent. Deltagare i det verkställande utskottet och referensgrupp PROM.
070-5138884
Per H

Per Hjalmarsson

Tandläkare. Verksamhetsutvecklare
054-618491
Ingela

Ingela Kierkegaard Thudin

Verksamhetsanalytiker. Koordinator
054-619640
Michael Novak-liten2

MIchael Novak

Systemutvecklare
072-4691881
JLJU 170307

Jan Ljungkvist

Systemutvecklare
070-2279484
kontakt_utan_bild

Henrik Landtmanson

Landstingsarkivarie, PUL-frågor
054-614199