Senaste nytt

Årsrapport 2017

SKaPa publicerar nu en årsrapport för 2017. Bland nyheterna i årets rapport finns jämförelser mellan patienter med/utan abonnemangstandvård vad gäller sjukdomsbehandlande åtgärder, fyllningsåtgärder och kronterapi. I rapporten finns också flera läsvärda artiklar så som ”PROMIS-nytt system för patientrapporterade mått”, ”Oral hälsa i ett vidare perspektiv” och ”Ny klassificering av parodontala och peri-implantära sjukdomstillstånd”. Rapporten finns tillgänglig som PDF på webbplatsen under rubriken ”Resultat”./2018-09-19

Läs mer

Rapportportalen uppdaterad

SKaPas rapportportal är nu uppdaterad och kan visa rapporter som sträcker sig fram till och med 2017.

Läs mer

Ny registerhållare

Professor Lars Gahnberg tillträdde 2018-01-01 tjänsten som registerhållare för SKaPa. Han är ordförande för styrgruppen och det verkställande utskottet.

Läs mer