Vårdpersonal

Vårdpersonal

Nationella kvalitetsregister är till  för uppföljning och utvärdering av vården. SKaPa är uppbyggt för de orala folksjukdomarna karies och parodontit.  Landets samtliga folktandvårdsorganisationer är anslutna till SKaPa. Även privata vårdgivare stöder SKaPa. Vårdbolaget Praktikertjänst  har ett stort antal kliniker anslutna.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta SKaPa, se under Kontakt.

Om din klinik behöver fler patientbroschyrer gör du en beställning via skapa@regionvarmland.se