Dokument till vårdutvecklingsprojekt

Dokument till vårdutvecklingsprojekt

Nedan presenteras de tre mallar som används vid SKaPas vårdutvecklinsprojekt inom tandvården. Hur de olika mallarna används, förklaras i manualen.

För att fördjupa dokumentationen av problembeskrivningen används fiskbensdiagrammet. Fiskbensdiagram används främst för att finna orsakerna till ett problem och problemets troliga grundorsaker.

Fiskben v2

PGSA-hjulet är ett bra hjälpmedel för att på ett strukturerat sätt testa olika förbättringsidéer på arbetsplatser. Testet består av fyra faser: planera (P), gör/pröva (G), studera (S) och agera/lära (A). Varje förändring som vi hoppas ska leda till en förbättring testas med hjälp av PGSA-hjulet.

PGSAv2

Här finner du en manual kring vårdutveckling. Manualen är framtagen tillsammans med Qulturum, centrum för utveckling och förbättringsarbete, region Jönköpings län. Senare redigerad av SKaPa

Manual förbättringsarbete 230524