Dokument till vårdutvecklingsprojekt

Dokument till vårdutvecklingsprojekt

Nedan presenteras de tre mallar som används vid SKaPas vårdutvecklinsprojekt inom tandvården. Hur de olika mallarna används, förklaras i manualen.

A3 är en sammanfattningsblankett som kan skrivas ut på pappersstorlek A3 och som används inom förbättringsmetoden lean. Blankettens delar beskriver målet med projektet, problembeskrivning, idéer som testas, mätmetod och analys av genomförda tester.

A3v2

För att fördjupa dokumentationen av problembeskrivningen används fiskbensdiagrammet. Fiskbensdiagram används främst för att finna orsakerna till ett problem och problemets troliga grundorsaker.

Fiskben v2

PGSA-hjulet är ett bra hjälpmedel för att på ett strukturerat sätt testa olika förbättringsidéer på arbetsplatser. Testet består av fyra faser: planera (P), gör/pröva (G), studera (S) och agera/lära (A). Varje förändring som vi hoppas ska leda till en förbättring testas med hjälp av PGSA-hjulet.

PGSAv2

Här finner du en manual kring vårdutveckling. Manualen är framtagen tillsammans med Qulturum, centrum för utveckling och förbättringsarbete, region Jönköpings län.

Manual förbättringsarbete 2017