Vårdutvecklingsprojekt 2019-2020

Vårdutvecklingsprojekt 2019-2020

SKaPa planerar att under perioden 2019-2020 åter stötta deltagande organisationer och kliniker med metodstöd och rapporter i syfte att stimulera vårdutveckling inom tandvården. Vi kommer framöver redovisa genomförda projekt på denna plats.