Vårdutvecklingsprojekt 2017-2018

Vårdutvecklingsprojekt 2017-2018

SKaPa startar under våren 2017 ett tredje vårdutvecklingsprojekt där man avser att utifrån registerdata bedriva systematiskt förbättringsarbete inom tandvården. Denna gång deltar Region Halland och Region Kronoberg med vardera tre tandkliniker. Arbetena avses kunna sammanfattas under hösten 2018. Samarbetspartner är liksom tidigare, Qulturum, Region Jönköpings län.