Analys, rapporter

Analys, rapporter

Årliga analyser och rapportsammanställningar sker. En rapportportal för deltagarorganisationerna, vilken ger möjlighet att se den egna organisationens data finns. http://www.skapareg.se/resultat/rapportportal/