Hur sker datafångst?

Hur sker datafångst?

Datafångst sker automatiserat från datoriserade journaler samt filöverföringar från de databaser som dessa genererat. Filspecifikationer finns utarbetade.

För tandvården gäller att huvuddelen av de aktuella variablerna redan i datajournalerna och deras databaser är systematiskt hanterade i kodifierade tabellstrukturer. Informationen till SKaPa bygger huvudskligen på Tandvårds- och Läkemedelsförmåndsverkets (TLV) tillstånds- och åtgärdskoder. Det är i nuvarande skede ej aktuellt med utdrag ur textbaserade datamängder.