Organisationsstruktur

Organisationsstruktur

Lars Gahnberg, registerhållare
Lars Gahnberg, professor

Dan Ericson, professor

Tord Berglundh, professor

Irene Smedberg, utvecklingschef

Ann-Chriztine Ericsson, affärsområdeschef

Thomas Jacobsen, kvalitets- och utvecklingschef

Katarina Konradsson, universitetslektor

Lars Gahnberg, registerhållare

Ewa Ericson, utvecklingschef

Gunnar Ekbäck, docent

Hans Sandberg, universitetslektor, m dr

 

Dan Ericson, professor, ordförande

Tord Berglundh, professor

Mats Lundström, professor

Ing-Mari Redmo-Emanuelsson, odont dr, sekreterare

Kristina Arnrup, docent

Gunnar Ekbäck, docent

Kajsa Abrahamsson, docent

Catharina Hägglin, docent, övertandläkare

Elisabeth Wärnberg Gerdin, tandvårdsstrateg

Anders Jonsson, tandläkare, anmälningsansvarig Praktikertjänst AB

Ingela Kierkegaaard Thudin, verksamhetsanalytiker

Jan Ljungkvist, systemutvecklare

Michael Novak, systemutvecklare

Lars Gahnberg, professor

Dan Ericson, professor

Tord Berglundh, professor

Hans Östholm, cheftandläkare

Gunnar Ekbäck, docent

Per Hjalmarsson, tandläkare