Organisationsstruktur

Organisationsstruktur

Lars Gahnberg, registerhållare
Lars Gahnberg, professor

Dan Ericson, professor

Jan Wennström, senior professor

Irene Smedberg, utvecklingschef

Ann-Chriztine Ericsson, affärsområdeschef

Bent Petersen, tandvårds- och utvecklingschef

Katarina Konradsson, universitetslektor

 

Lars Gahnberg, registerhållare

Ewa Ericson, utvecklingschef

Gunnar Ekbäck, docent

Hans Sandberg, universitetslektor, m dr

Hans Östholm, cheftandläkare

 

Dan Ericson, professor, ordförande

Jan Wennström, senior professor

Mats Lundström, professor

Ing-Mari Redmo-Emanuelsson, odont dr, sekreterare

Kristina Arnrup, docent

Gunnar Ekbäck, docent

Kajsa Abrahamsson, docent

Catharina Hägglin, docent, övertandläkare

Elisabeth Wärnberg Gerdin, tandvårdsstrateg

Anders Jonsson, tandläkare, anmälningsansvarig Praktikertjänst AB

Ingela Kierkegaaard Thudin, verksamhetsanalytiker

Jan Ljungkvist, systemutvecklare

Michael Novak, systemutvecklare

Lars Gahnberg, professor

Hans Östholm, cheftandläkare

Gunnar Ekbäck, docent

Jan Ljungkvist, systemutvecklare

Per Hjalmarsson, tandläkare