Vetenskapliga publikationer

Vetenskapliga publikationer

Swedish Quality Registry for Caries and Periodontal Diseases – a framework for quality development in dentistry. /Inger von Bültzingslöwen, Hans Östholm, Lars Gahnberg, Dan Ericson, Jan L. Wennström, Jörgen Paulander

Följande text ska införas under Acknowledgements i publikationer som innehåller information från SKaPa: ”The authors thank The Swedish Quality Registry for Caries and Periodontal Diseases (SKaPa) for providing access to the registry data.”