Vetenskapliga publikationer

Vetenskapliga publikationer

Här kommer det publiceras länkar till vetenskapliga publikationer som har anknytning till SKaPa.

Följande text ska införas under Acknowledgements i publikationer som innehåller information från SKaPa: ”The authors thank The Swedish Quality Registry for Caries and Periodontal Diseases (SKaPa) for providing access to the registry data.”