Vetenskapligt råd

Vetenskapligt råd

Rådets uppgifter är att:

• Vara rådgivande till registerhållaren och styrgruppen när det gäller frågor av principiell vetenskaplig art som ställs angående uttag av registerdata för forskning.

• Bedöma inkomna ansökningar angående uttag av registerdata som ska användas för forskningsändamål.

• Formulera ett beslutsunderlag till SKaPas styrgrupp.

• Ta fram rutiner för ansökningsförfaranden.

Rådets kan bistå med råd till enskilda forskningsprojekt. Rådet sammanträder fyra gånger per år. Ansökningar om att få tillgång till data från SKaPa för forskningsändamål bör sändas till SKaPa  senast fem veckor innan rådets sammanträde. Information om rådets sammanträden, guide/anvisningar för forskare och blanketter för ansökan kommer att finnas tillgängliga på SKaPas hemsida. SKaPa välkomnar initiativ till forskning som använder de unika data som byggs upp i SKaPas databas.

Kontaktpersoner för forskningsfrågor:

Dan Ericson

Planerade möten i SKaPas vetenskapliga råd:   2023-09-26, 2023-11-28
Dan redigerad

Dan Ericson

Professor, ordförande
redmo emanuelsson ing-mari

Ing-Mari Redmo Emanuelsson

Odont. dr, sekreterare
Anders Behndig

Anders Behndig

Professor
Tord B

Tord Berglundh

Professor
Kristina Arnrup 2

Kristina Arnrup

Docent
Bodil Lund

Bodil Lund

 Professor