Ansökan

Ansökan

Nedan finner du en länk till ”Vägledning och Information kring utlämnande av kvalitetsregisteruppgifter för forskning”. Innehållet i forskningsansökningar kommer att behandlas konfidentiellt. Projekttitel och namn på ansvarig forskare kommer dock att läggas ut på SKaPas hemsida.

Snabbguide om utlämning av registerdata

 

SKaPas vetenskapliga råd kan bistå med råd till enskilda forskningsprojekt. Rådet sammanträder fyra gånger per år. Ansökningar om att få tillgång till data från SKaPa för forskningsändamål bör sändas till SKaPa  senast fem veckor innan rådets sammanträde. Datum för det vetenskapliga rådets möten: http://www.skapareg.se/?p=3120