Ansökan

Ansökan

Nedan finner du en länk till ”Vägledning och Information kring utlämnande av kvalitetsregisteruppgifter för forskning”. Innehållet i forskningsansökningar kommer att behandlas konfidentiellt. Projekttitel och namn på ansvarig forskare kommer dock att läggas ut på SKaPas hemsida.

Snabbguide om utlämning av registerdata