Godkända forskningsprojekt

Godkända forskningsprojekt

Generell fissurförseglings profylaktiska effekt på kariesförekomst i molarers ocklusalytor hos 19-åringar – en nationell registerstudie / ansvarig forskare, Kristian Havsed

Implant-supported restorative therapy in Sweden – an extended registry study / ansvarig forskare, Jan Derks

Överlevnad av tänder behandlade med stegvis exkavering / ansvarig forskare, Anders Hedenbjörk

Periodontal infection Control / studies on effectiveness /  ansvarig forskare, Maria Welander

Gen-livsstilsinteraktioner för resistens och känslighet för karies och tandlossning /ansvarig forskare,  Ingegerd Johansson

Validering av data för barn och ungdomars tandhälsa i SKaPa / ansvarig forskare, Tita Mensah

Karies hos tandvårdsrädda – BITA-projektet / ansvariga forskare, Agneta Robertsson, Kristina Arnrup

Den organisatoriska och sociala arbetsmiljöns betydelse för tandvårdskvalitet / ansvarig forskare, Hanne Barthelsen

Tandantal samt karies hos omsorgsberoende äldre / ansvarig forskare, Inger Wårdh