Underlag för rapport till Socialstyrelsen . Epidemiologi barn och ungdomar

Underlag för rapport till Socialstyrelsen. Epidemiologi barn och ungdomar

RAPPORT

Socialstyrelsen efterfrågar årligen uppgifter  rörande epidemiologi för barn och ungdomar. Denna rapport avses vara ett stöd för den hanteringen.