Underlag för odontologiskt bokslut

Underlag för odontologiskt bokslut

Odontologiskt bokslut 2023

ALLMÄN

KARIES

PAROD

RISK

 

Odontologiskt bokslut 2022

ALLMÄN

KARIES

PAROD

RISK

 

Odontologiskt bokslut 2021

ALLMÄN

KARIES

PAROD

RISK

 

Odontologiskt bokslut 2020

ALLMÄN

KARIES

PAROD

RISK

 

Odontologiskt bokslut 2019

ALLMÄN

KARIES

PAROD

RISK

 

Odontologiskt bokslut 2018

ALLMÄN

KARIES

PAROD

PAROD

RISK

 

Odontologiskt bokslut 2017

ALLMÄN

KARIES

PAROD

RISK