Underlag för odontologiskt bokslut

Underlag för odontologiskt bokslut

På grund av tekniska problem är vårt odontologiska bokslut för 2020 något försenat. Vi räknar med att kunna publicera även underlaget för  ”Allmän risk”på onsdag 3/3 2021.

Odontologiskt bokslut 2017

ALLMÄN

KARIES

PAROD

RISK

 

Odontologiskt bokslut 2018

ALLMÄN

KARIES

PAROD

RISK

 

Odontologiskt bokslut 2019

ALLMÄN

KARIES

PAROD

RISK

 

Odontologiskt bokslut 2020

ALLMÄN

KARIES

PAROD

RISK