Patientinformation på kliniken

Patientinformation på kliniken

På varje klinik ska det finnas information om SKaPa. Den består av en informationsskylt i väntrummet samt en broschyr riktad till patienter.

Exempel, väntrumsskylt

Patientinformation, svenska

Patientinformation, engelska

 

 

För att få en rättvänd utskrift av patientbroschyren så klicka på ”Skriv ut” och välj därefter ”Egenskaper”. Se till att rutan ”Dubbelsidig utskrift” är förbockad och att det är det mellersta alternativet för hur pappret vänds, som är markerat. Kontrollera under fliken ”Grundmeny” att du valt färgutskrift och klicka på ”OK”. Nu kommer broschyren ut rättvänd och i färg.