Frågor och svar

Frågor och svar

Vi är måna om att ha korrekta uppgifter och kunna rätta dina uppgifter om de är fel.
Vi kan på så vis ta bort dina uppgifter om du begär det.
Dina uppgifter kvalitetssäkras i SKaPa och ligger till grund för en bättre vård av såväl dig som andra patienter.
Du kan när som helst kontakta din tandklinik och tala om att du inte vill medverka i registret. Din vårdgivare spärrar data från att överföras till SKaPa samt meddelar SKaPa att befintliga uppgifter ska raderas. Det finns säkra rutiner kring hur dina uppgifter raderas i registret och att nya uppgifter om dig inte överförs.  Om du byter tandklinik så bör du även upplysa den nya kliniken om att du avstår medverkan i SKaPa.
Nej, bara vad som tandvården utfört och på vilka grunder.