Ny forskning kring arbetsmiljöns inverkan på vårdkvaliteten inom tandvården

Ny forskning kring arbetsmiljöns inverkan på vårdkvaliteten inom tandvården

En studie har publicerats där man belyser arbetsmiljöns påverkan på kvaliteten hos tandfyllningar. Studien har skett med stöd av data från SKaPa. Följ länken för att läsa mer Skapa – Vetenskapliga publikationer (skapareg.se)