Archives

Användarmöte

Plats: Lilla Bommen 4A, Göteborg. Inbjudan kommer att sändas till berörda.

Läs mer

Ny odontologiskt sakkunnig

Från och med 2020-01-01 avlutar professor Jan Wennström sina uppdrag  för SKaPA.  Professor Tord Berglundh ersätter honom på posten som odontologiskt sakkunnig, deltagare i styrgruppen och deltagare i det vetenskapliga rådet. SKaPa riktar ett stort tack till professor Jan Wennström för hans mångåriga insatser för SKaPa. / 2019-11-25

Läs mer

SKaPa från idé till kvalitetsregister

SKaPa publicerar nu en skrift som beskriver tillkomsten och utvecklingen av kvalitetsregistret. Skriften finns som PDF under fliken ”Om SKaPa/Bakgrund” / 2019-11-19

Läs mer

Styrgruppsmöte

kl 08.15-10.00

Läs mer

Styrgruppsmöte

Telefonmöte kl 13.15-15.00

Läs mer

Styrgruppsmöte

Telefonmöte kl 13.15-15.00

Läs mer

SKaPa på Odontologiska rikssstämman 2019

SKaPa deltar vid flera tillfällen vid den Odontologiska riksstämman 2019 Onsdag  2019-11-13 kl 13.30-14.30 Vårdutveckling med stöd av SKaPa. Sal K11 Fredag   2019-11-15 kl 9.00-10.30  Karies ökar bland våra barn – varför och vad gör vi? Sal A6 Fredag   2019-11-15 kl 11.45-12.30 Tema Karies – panelsamtal. Sal A6

Läs mer

Uppstartsmöte – Årsrapport 2019

Läs mer

VU-möte

Läs mer

Årsrapport 2018

SKaPas årsrapport för året  2018 finns nu publicerad under ”Resultat” Under ”Patient – Några intressanta resultat” visas ett litet urval i en version anpassad till allmänheten /2019-06-19

Läs mer