Archives

SKaPa på Odontologiska rikssstämman 2019

SKaPa deltar vid flera tillfällen vid den Odontologiska riksstämman 2019 Onsdag  2019-11-13 kl 13.30-14.30 Vårdutveckling med stöd av SKaPa. Sal K11 Fredag   2019-11-15 kl 9.00-10.30  Karies ökar bland våra barn – varför och vad gör vi? Sal A6 Fredag   2019-11-15 kl 11.45-12.30 Tema Karies – panelsamtal. Sal A6

Läs mer

Uppstartsmöte – Årsrapport 2019

Läs mer

VU-möte

Läs mer

Odontologisk riksstämma 2019

Tema Karies – panelsamtal. Kl 11.45-12.30 Sal A6

Läs mer

Odontologisk riksstämma 2019

Karies ökar bland våra barn – varför och vad gör vi? Kl 9.00-10.30 Sal A6

Läs mer

Styrgruppsmöte

Läs mer

Odontologisk riksstämma 2019

Vårdutveckling med stöd av SKaPa. Kl. 13.30-14.30 Sal K11

Läs mer

Årsrapport 2018

SKaPas årsrapport för året  2018 finns nu publicerad under ”Resultat” Under ”Patient – Några intressanta resultat” visas ett litet urval i en version anpassad till allmänheten /2019-06-19

Läs mer

Odontologiskt bokslut 2018

I januari 2019 publicerade SKaPa för första gången ett så kallat Odontologiskt bokslut. Den gången återspeglade bokslutet år 2017.  Det är nu dags att sammanfatta 2018 genom att  som ett första steg publicera ett nytt Odontologiskt bokslut.  Denna typ av rapport är förhållandevis ny för SKaPa och vi mottar gärna synpunkter på innehållet – maila gärna till oss!   E-post. skapa@regionvarmland.se. Bokslutet hittar du under rubriken ”Resultat/Underlag för odontologiskt bokslut” En fylligare redovisning planeras fram mot sommaren då SKaPa presenterar årsrapporten för 2018.  /2019-03-12

Läs mer

Vårdutvecklingsprojekt 2019-2020

SKaPa startar i maj en ny omgång med vårdutvecklingsprojekt i samarbete med Region Kronoberg och Region Östergötland. Uppstartsmötet sker 2019-05-20 och SKaPa kommer därefter bistå de sex Folktandvårdsklinikerna med metod- och rapportstöd. Inbjudan har gått ut till berörda deltagare. / 2019-03-06

Läs mer