Archives

VU-möte

Läs mer

Styrgruppsmöte

Läs mer

Användarmöte

Plats: Lilla Bommen 4A, Göteborg. Inbjudan kommer att sändas till berörda.

Läs mer

Referensgruppsmöte

Läs mer

Styrgruppsmöte

Läs mer

ANvändarmöte

Läs mer

SKaPas årsrapport 2019

SKaPas årsrapport för 2019 beräknas att publiceras i september. Ambitionen har varit att Årsrapporten skulle vara klar till midsommar men vi har haft problem med ett beräkningsprogram som försenat uttaget av rapporter. Problemet är nu löst men dessvärre är det omöjligt att få Årsrapporten klar före sommaren.

Läs mer

Underlag för odontologiskt bokslut 2019

SKaPa presenterar 2019 års underlag för  odontologiska bokslut. Underlaget syftar till att stödja enskilda organisationers behov av att beskriva verksamheten ur ett befolknings-, patient-, hälso- och behandlingsperspektiv. Urvalet av fakta har gjorts i syfte att beskriva organisationernas kärnverksamhet  inom allmäntandvård. Länk: http://www.skapareg.se/resultat/underlag-for-odontologiskt-bokslut/    

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2019

SKaPa presenterar nu verksamhetsberättelsen för år 2019

Läs mer

VU-möte

Läs mer