Archives

Årsrapport 2018

SKaPas årsrapport för året  2018 finns nu publicerad under ”Resultat” Under ”Patient – Några intressanta resultat” visas ett litet urval i en version anpassad till allmänheten /2019-06-19

Läs mer

Odontologiskt bokslut 2018

I januari 2019 publicerade SKaPa för första gången ett så kallat Odontologiskt bokslut. Den gången återspeglade bokslutet år 2017.  Det är nu dags att sammanfatta 2018 genom att  som ett första steg publicera ett nytt Odontologiskt bokslut.  Denna typ av rapport är förhållandevis ny för SKaPa och vi mottar gärna synpunkter på innehållet – maila gärna till oss!   E-post. skapa@regionvarmland.se. Bokslutet hittar du under rubriken ”Resultat/Underlag för odontologiskt bokslut” En fylligare redovisning planeras fram mot sommaren då SKaPa presenterar årsrapporten för 2018.  /2019-03-12

Läs mer

Vårdutvecklingsprojekt 2019-2010

SKaPa startar i maj en ny omgång med vårdutvecklingsprojekt i samarbete med Region Kronoberg och Region Östergötland. Uppstartsmötet sker 2019-05-20 och SKaPa kommer därefter bistå de sex Folktandvårdsklinikerna med metod- och rapportstöd. Inbjudan har gått ut till berörda deltagare. / 2019-03-06

Läs mer

VU-möte

Läs mer

Odontologiskt bokslut

SKaPa publicerar för första gången ett underlag för Odontologiskt bokslut. Avsikten är att deltagande organisationer där ska kunna finna information och jämförelser inför en sammanställning av det gångna året.  Bokslutet som publiceras nu är för året 2017. Avsikten är att inom kort kunna publicera ett Odontologiskt bokslut även för 2018. Bokslutet återfinns under ”Resultat”  / 2019-01-29

Läs mer

Användarmöte

Läs mer

VU-möte

Möte 2019-10-08 – 2019-10-08

Läs mer

Styrgruppsmöte

Läs mer

Uppstartsmöte – Vårdutvecklingsprojekt 2019 – 2020

Läs mer

Nya mailadresser

Från och med årsskiftet kommer Landstinget i Värmland övergå till att bli en del av det nybildade Region Värmland. För SKaPas del innebär det att mailadresserna från och med 1 januari 2019 ändras till ”@regionvarmland.se” /  2018-12-31

Läs mer