Archives

Ny studie med stöd av SKaPa

En nyligen publicerad studie belyser sambandet mellan ledarskapet inom offentlig tandvård i Sverige och dess betydelse för arbetsmiljön och klinikbunden kariesprevention. Studien har skett med stöd av data från SKaPa. http://www.skapareg.se/forskning/vetenskapliga-publikationer/

Läs mer

Ny ledamot i SKaPas vetenskapliga råd

Professor Mats Lundström lämnar SKaPas vetenskapliga råd för att bli pensionär på heltid. Han ersätts av professor Anders Behndig. Mats Lundström har varit starkt engagerad i SKaPa ända sedan begynnelsen. Han har på många olika sätt stöttat utvecklingen av SKaPa och även varit en mycket uppskattad ledamot i vetenskapliga rådet. Stort tack ,Mats, för allt du gjort och betytt  för SKaPa ! Som ersättare i vetenskapliga rådet välkomnar vi professor Anders Behndig. Han är också oftalmolog och verksam vid Umeå universitet. Även Anders Behndig har en mycket gedigen kompetens och omfattande erfarenhet av registerforskning. Det är med stor glädje vi nu hälsar Anders varmt välkommen till SKaPa!

Läs mer

SKaPas Årsrapport 2021

SKaPa publicerar nu årsrapporten för 2021 – Intressant läsning som bland annat  presenterar sambandet mellan vissa levnadsvanor och munhälsa. Länk till SKaPas årsrapport 2021

Läs mer

Ny forskning kring eventuellt samband mellan djupa parodontala fickor och demens

  En vetenskaplig  kohortstudie har  sökt incidensen för demens hos patienter med eller utan fördjupade tandköttsfickor. Studien har skett med stöd av bl.a. SKaPa  Här kan du läsa mera

Läs mer

Odontologiskt bokslut 2021

SKaPa presenterar 2021 års underlag för odontologiskt bokslut.  Underlaget syftar till att stödja enskilda organisationers behov av att beskriva verksamheten ur ett befolknings-, patient-, hälso- och behandlingsperspektiv. Urvalet av fakta har gjorts i syfte att beskriva organisationernas kärnverksamhet  inom allmäntandvård. Länk: http://www.skapareg.se/resultat/underlag-for-odontologiskt-bokslut/

Läs mer

Odontologiskt bokslut 2021

SKaPa presenterar nu 2021 års underlag för odotologiskt bokslut. Underlaget syftar till att stödja enskilda organisationers behov av att beskriva verksamheten ur ett befolknings-, patient-, hälso- och behandlingsperspektiv. Urvalet av fakta har gjorts i syfte att beskriva organisationernas kärnverksamhet  inom allmäntandvård. Bokslutet finns att se här!

Läs mer

VU-möte

Läs mer

Möte – Vetenskapliga rådet

Läs mer

VU-möte

Läs mer

Styrgruppsmöte

Läs mer