Archives

VU-möte

Läs mer

Styrgruppsmöte

Läs mer

Referensgrupp

Läs mer

Användarmöte

Årets användarmöte som skulle ha hållits i november är inställt och kommer, p.g.a. det rådande Covid19-läget att ersättas av någon typ av digital lösning. Inbjudan kommer att sändas ut till berörda.

Läs mer

Möte – Vetenskapliga rådet

Läs mer

Referensgruppsmöte

Läs mer

Styrgruppsmöte

Läs mer

ANvändarmöte

Läs mer

SKaPas årsrapport 2019

SKaPas årsrapport för 2019 beräknas att publiceras i september. Ambitionen har varit att Årsrapporten skulle vara klar till midsommar men vi har haft problem med ett beräkningsprogram som försenat uttaget av rapporter. Problemet är nu löst men dessvärre är det omöjligt att få Årsrapporten klar före sommaren.

Läs mer

Underlag för odontologiskt bokslut 2019

SKaPa presenterar 2019 års underlag för  odontologiska bokslut. Underlaget syftar till att stödja enskilda organisationers behov av att beskriva verksamheten ur ett befolknings-, patient-, hälso- och behandlingsperspektiv. Urvalet av fakta har gjorts i syfte att beskriva organisationernas kärnverksamhet  inom allmäntandvård. Länk: http://www.skapareg.se/resultat/underlag-for-odontologiskt-bokslut/    

Läs mer