Archives


Notice: Undefined variable: blog_type in /storage/content/55/1301555/skapareg.se/public_html/wp-content/themes/Durus/framework/templates/blog/blog.php on line 31

Underlag för rapport till Socialstyrelsen. Epidemiologi barn och ungdomar

Socialstyrelsen utökar i år insamlingen av epidemiologiska uppgifter till att även omfatta årsålder 23 år. SKaPa har i takt med detta lagt till denna årsålder i ”Underlaget för rapport till Socialstyrelsen. Epidemiologi barn och ungdomar”

Läs mer

VU-möte

Läs mer

Styrgruppsmöte

Läs mer

Referensgrupp

Läs mer

Användarmöte

Årets användarmöte som skulle ha hållits i november är inställt och kommer, p.g.a. det rådande Covid19-läget att ersättas av någon typ av digital lösning. Inbjudan kommer att sändas ut till berörda.

Läs mer

Möte – Vetenskapliga rådet

Läs mer

Referensgruppsmöte

Läs mer

Styrgruppsmöte

Läs mer

ANvändarmöte

Läs mer

SKaPas årsrapport 2019

SKaPas årsrapport 2019 avsågs kunna publiceras i under juni månad men vi har haft problem med ett beräkningsprogram som försenat uttaget av rapporter. Det är med tillfredställelse SKaPa nu presenterar årsrapporten för det gångna året. Länk till Årsrapport 2019

Läs mer