Archives

Ny forskning kring eventuellt samband mellan djupa parodontala fickor och demens

  En vetenskaplig  kohortstudie har  sökt incidensen för demens hos patienter med eller utan fördjupade tandköttsfickor. Studien har skett med stöd av bl.a. SKaPa  Här kan du läsa mera

Läs mer

Odontologiskt bokslut 2021

SKaPa presenterar 2021 års underlag för odontologiskt bokslut.  Underlaget syftar till att stödja enskilda organisationers behov av att beskriva verksamheten ur ett befolknings-, patient-, hälso- och behandlingsperspektiv. Urvalet av fakta har gjorts i syfte att beskriva organisationernas kärnverksamhet  inom allmäntandvård. Länk: http://www.skapareg.se/resultat/underlag-for-odontologiskt-bokslut/

Läs mer

Odontologiskt bokslut 2021

SKaPa presenterar nu 2021 års underlag för odotologiskt bokslut. Underlaget syftar till att stödja enskilda organisationers behov av att beskriva verksamheten ur ett befolknings-, patient-, hälso- och behandlingsperspektiv. Urvalet av fakta har gjorts i syfte att beskriva organisationernas kärnverksamhet  inom allmäntandvård. Bokslutet finns att se här!

Läs mer

VU-möte

Läs mer

Möte – Vetenskapliga rådet

Läs mer

VU-möte

Läs mer

Styrgruppsmöte

Läs mer

Möte – Vetenskapliga rådet

Läs mer

Styrgruppsmöte

Läs mer

VU-möte (22-0816 – 22-08-17)

Läs mer