Archives

Odontologiskt bokslut 2018

I januari 2019 publicerade SKaPa för första gången ett så kallat Odontologiskt bokslut. Den gången återspeglade bokslutet år 2017.  Det är nu dags att sammanfatta 2018 genom att  som ett första steg publicera ett nytt Odontologiskt bokslut.  Denna typ av rapport är förhållandevis ny för SKaPa och vi mottar gärna synpunkter på innehållet – maila gärna till oss!   E-post. skapa@regionvarmland.se. Bokslutet hittar du under rubriken ”Resultat/Underlag för odontologiskt bokslut” En fylligare redovisning planeras fram mot sommaren då SKaPa presenterar årsrapporten för 2018.  /2019-03-12

Läs mer

Vårdutvecklingsprojekt 2019-2010

SKaPa startar i maj en ny omgång med vårdutvecklingsprojekt i samarbete med Region Kronoberg och Region Östergötland. Uppstartsmötet sker 2019-05-20 och SKaPa kommer därefter bistå de sex Folktandvårdsklinikerna med metod- och rapportstöd. Inbjudan har gått ut till berörda deltagare. / 2019-03-06

Läs mer

VU-möte

Läs mer

Odontologiskt bokslut

SKaPa publicerar för första gången ett underlag för Odontologiskt bokslut. Avsikten är att deltagande organisationer där ska kunna finna information och jämförelser inför en sammanställning av det gångna året.  Bokslutet som publiceras nu är för året 2017. Avsikten är att inom kort kunna publicera ett Odontologiskt bokslut även för 2018. Bokslutet återfinns under ”Resultat”  / 2019-01-29

Läs mer

Användarmöte

Läs mer

VU-möte

Möte 2019-10-08 – 2019-10-08

Läs mer

Styrgruppsmöte

Läs mer

Uppstartsmöte – Vårdutvecklingsprojekt 2019 – 2020

Läs mer

Nya mailadresser

Från och med årsskiftet kommer Landstinget i Värmland övergå till att bli en del av det nybildade Region Värmland. För SKaPas del innebär det att mailadresserna från och med 1 januari 2019 ändras till ”@regionvarmland.se” /  2018-12-31

Läs mer

Nyhetsbrev 3/2018

  Patientinformation. Varje klinik som är ansluten till SKaPa skall ha en tydlig information till klinikens patienter om SKaPa. På SKaPas hemsida finns nu en uppdaterad patientinformation. Du hittar den under ”Patient” – ”Patientinformation på kliniken”. Patientinformationen finns som PDF och kan skrivas ut. Väntrumsskylt kan beställas via huvudkontaktpersonen i respektive organisation. Anslutningsläget Successivt ökar antalet kliniker och patienter som registreras i SKaPa. För närvarande finns data från 1507 kliniker från samtliga Folktandvårdsorganisationer och de kliniker inom Praktikertjänst AB som använder journalsystemet FRENDA anslutna till SKaPa. Totala antalet patienter vars data nu finns i SKaPas databas är 6,9 miljoner! Odontologiska riksstämman 2018 Vid den odontologiska riksstämman medverkade SKaPa i flera sammanhang: ”10 års digitalisering av tandvårdsstödet”, ”Hur styr digitaliseringen utvecklingen och vice versa?” och ”Vårdutveckling med stöd av SKaPa” Vid den sistnämnda programpunkten redovisades två goda klinikexempel på systematisk vårdutveckling med rapport- och metodstöd från SKaPa. Under 2019 planerar SKaPa att starta en ny omgång med vårdutvecklingsprojekt. Inbjudan har gått ut till samtliga tandvårdsorganisationer som är anslutna till SKaPa att anmäla intresse för deltagande Underlag för Odontologiskt bokslut 2017 I enlighet med önskemål från användarmötet har ett underlag för odontologiskt bokslut tagits fram. Underlaget presenteras i ett program som heter Power BI och nås via länkar som skickats ut till huvudkontaktpersonerna. Detta första underlag skall ses som en preliminär version. Vi är mycket tacksamma för synpunkter. Kanske något är oklart eller behöver modifieras? Delge oss gärna dina synpunkter via mail till: ingela.kierkegaard@liv.se Ambitionen är att framtida underlag för odontologiskt bokslut skall levereras under första kvartalet påföljande år. Validering av data Efter vårens validering pågår nu arbete tillsammans med journalleverantörerna, framförallt Life Care Dental och Frenda. Vi har identifierat några problemområden som journalleverantörerna jobbar med. Efter testning väntar omladdning av berörda organisationer. Ny validering kommer ske under första kvartalet 2019. Nya mailadresser Från och med årsskiftet kommer Landstinget i Värmland övergå till att bli en del av det nybildade Region Värmland. För SKaPas del innebär det att mailadresserna från och med 1 januari 2019 ändras till ”@regionvarmland.se”  

Läs mer