Archives

VU-möte

Läs mer

Användarmöte

Läs mer

VU-möte

Möte 2019-10-07  – 2019-10-08

Läs mer

Styrgruppsmöte

Läs mer

Styrgruppsmöte

Läs mer

VU-möte

Läs mer

Referensgruppsmöte

Läs mer

Planeringsdag

Läs mer

Uppstartsmöte för årsrapport 2018

Läs mer

Nya mailadresser

Från och med årsskiftet kommer Landstinget i Värmland övergå till att bli en del av det nybildade Region Värmland. För SKaPas del innebär det att mailadresserna från och med 1 januari 2019 ändras till ”@regionvarmland.se” /  2018-12-31

Läs mer