Archives

Ny registerhållare för SKaPa!

Den 1 juli tillträder Alfheidur Astvaldsdottir tjänsten som registerhållare för SKaPa. Alfheidur efterträder då Lars Gahnberg som varit registerhållare sedan 2018. Alfheidur är disputerad samt certifierad i cariologi och har varit enhetschef och ämnesansvarig i cariologi på Karolinska Institutet. Sedan 2018 har Alfheidur en tjänst som odontologisk sakkunnig vid Socialstyrelsen. Hon kommer att vara tjänstledig 40% från tjänsten för att vara registerhållare för SKaPa. Hjärtligt välkommen till SKaPa – Alfheidur!

Läs mer

Möte VU

Läs mer

Möte Styrgrupp

Läs mer

Möte VU

Läs mer

Möte VU

Läs mer

Möte styrgrupp

Läs mer

Möte VU 2023-08-22 – 2023-08-23

Läs mer

Odontologiskt bokslut 2022

SKaPa presenterar 2022 års underlag för odontologiskt bokslut.  Underlaget syftar till att stödja enskilda organisationers behov av att beskriva verksamheten ur ett befolknings-, patient-, hälso- och behandlingsperspektiv. Urvalet av fakta har gjorts i syfte att beskriva organisationernas kärnverksamhet  inom allmäntandvård. Länk: Skapa – Underlag för odontologiskt bokslut (skapareg.se)

Läs mer

Ny studie med stöd av SKaPa

En nyligen publicerad studie belyser sambandet mellan ledarskapet inom offentlig tandvård i Sverige och dess betydelse för arbetsmiljön och klinikbunden kariesprevention. Studien har skett med stöd av data från SKaPa. http://www.skapareg.se/forskning/vetenskapliga-publikationer/

Läs mer

Ny ledamot i SKaPas vetenskapliga råd

Professor Mats Lundström lämnar SKaPas vetenskapliga råd för att bli pensionär på heltid. Han ersätts av professor Anders Behndig. Mats Lundström har varit starkt engagerad i SKaPa ända sedan begynnelsen. Han har på många olika sätt stöttat utvecklingen av SKaPa och även varit en mycket uppskattad ledamot i vetenskapliga rådet. Stort tack ,Mats, för allt du gjort och betytt  för SKaPa ! Som ersättare i vetenskapliga rådet välkomnar vi professor Anders Behndig. Han är också oftalmolog och verksam vid Umeå universitet. Även Anders Behndig har en mycket gedigen kompetens och omfattande erfarenhet av registerforskning. Det är med stor glädje vi nu hälsar Anders varmt välkommen till SKaPa!

Läs mer