Archives


Notice: Undefined variable: blog_type in /storage/content/55/1301555/skapareg.se/public_html/wp-content/themes/Durus/framework/templates/blog/blog.php on line 31

Möte – Vetenskapliga rådet

Läs mer

Möte – Vetenskapliga rådet

Läs mer

Underlag för rapport till Socialstyrelsen. Epidemiologi barn och ungdomar

Socialstyrelsen utökar i år insamlingen av epidemiologiska uppgifter till att även omfatta årsålder 23 år. SKaPa har i takt med detta lagt till denna årsålder i ”Underlaget för rapport till Socialstyrelsen. Epidemiologi barn och ungdomar”

Läs mer

VU-möte

Läs mer

Referensgrupp

Läs mer

ANvändarmöte

Läs mer

SKaPas årsrapport 2019

SKaPas årsrapport 2019 avsågs kunna publiceras i under juni månad men vi har haft problem med ett beräkningsprogram som försenat uttaget av rapporter. Det är med tillfredställelse SKaPa nu presenterar årsrapporten för det gångna året. Länk till Årsrapport 2019

Läs mer

Underlag för odontologiskt bokslut 2019

SKaPa presenterar 2019 års underlag för  odontologiska bokslut. Underlaget syftar till att stödja enskilda organisationers behov av att beskriva verksamheten ur ett befolknings-, patient-, hälso- och behandlingsperspektiv. Urvalet av fakta har gjorts i syfte att beskriva organisationernas kärnverksamhet  inom allmäntandvård. Länk: http://www.skapareg.se/resultat/underlag-for-odontologiskt-bokslut/    

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2019

SKaPa presenterar nu verksamhetsberättelsen för år 2019

Läs mer

Höjd certifieringsnivå för SKaPa!

Stödfunktionen för nationella kvalitetsregister, SKR ( tidigare SKL),  har beslutat höja certifieringsnivån för SKaPa till den näst högsta nivån ( nivå 2).  Sedan 2012 delar SKR upp de nationella kvalitetsregistren i fyra olika certifieringsnivåer. SKaPa har sedan 2013 haft certifieringsnivå 3.  Höjningen till nivå 2 innebär att man ger SKaPa ett mycket gott betyg och är ett stort erkännande av SKaPas långvariga och systematiska utvecklingsarbete. Nu är naturligtvis siktet inställt på att nå den allra högsta certifieringsnivån!

Läs mer