Senaste nytt

Avslutningsseminarium – Projekt systematiskt förbättringsarbete inom tandvården

Avslutningsseminarium för vårdutvecklingsprojekt bedrivna i samarbete med Region Halland och Region Kronoberg 2017-2018. Mötet äger rum i Halmstad. Inbjudan utsänd till berörda.

Läs mer

Användarmöte

SKaPa användarmöte hålls 2018-11-13 i Göteborg. Inbjudan går ut till berörda deltagare

Läs mer

Odontologiska riksstämman i Göteborg

Seminarium ”10 års digitalisering av tandvårdsstödet -vad har det betytt och vad kommer det att betyda?” Registerhållare Lars Gahnberg medverkar. kl 13.15-14.45 Sal F1

Läs mer

Odontologiska riksstämman i Göteborg

Seminarium ”Hur styr digitalisering utvecklingen och vice versa?” Registerhållare Lars Gahnberg medverkar. kl 14.00-15.30 Sal F1

Läs mer

Odontologiska riksstämman i Göteborg

Seminarium ”Vårdutveckling med stöd av SKaPa” Verksamhetsutvecklare Per Hjalmarsson medverkar. kl 9.00-10.00 Sal G1

Läs mer