Archives

Möte Vetenskapligt råd : 2024-02-27 – 2024-05-21 – 2024-09-17 – 2024-11-26

Läs mer

TÄNDER & TRENDER

Länk : TÄNDER & TRENDER

Läs mer

SKaPa Årsrapport 2022

Ny årsrapport för år 2022 ute nu. En nyhet för året är att vi nu kan publicera rapporter från SKRI (Svenkt kvalitetsregister för dentala implantat). Länk : Årsrapport 2022 

Läs mer