Vårdutvecklingsprojekt 2019-2020

Vårdutvecklingsprojekt 2019-2020

SKaPa bedriver under perioden 2019-2020 vårdutvecklingsprojekt tillsammans med Region Östergötland och Region Kronoberg. SKaPa stöttar deltagande organisationer och kliniker med metodstöd och rapporter i syfte att stimulera vårdutveckling inom tandvården. Vi kommer framöver redovisa genomförda projekt på denna plats. Deltagande kliniker kan under projektets gång ta del av varandras arbete genom inloggning på denna webbplats.