Underlag för rapport till Socialstyrelsen . Epidemiologi barn och ungdomar

Underlag för rapport till Socialstyrelsen. Epidemiologi barn och ungdomar

RAPPORT   RAPPORTEN UNDER UPPDATERING /211202

Socialstyrelsen efterfrågar årligen uppgifter  rörande epidemiologi för barn och ungdomar. Denna rapport avses vara ett stöd för den hanteringen.