SKaPa får ett gott betyg av SKR vid medelstilldelningen för 2021

SKaPa får ett gott betyg av SKR vid medelstilldelningen för 2021

SKR har beslutat om tilldelning av medel till nationella kvalitetsregister för 2021. SKaPa erhåller 2 150 000 kr och får ett mycket gott omdöme av SKRs expertgrupp.  I motiveringen av medelstilldelning lyfts bland annat SKaPas årsrapport fram som väl utformad och innehållsrik. Dessutom ser man väldigt positivt på  att data lämnas till allt fler forskningsprojekt. SKaPa uppfyller väl näst högsta certifieringsnivå (nivå 2) och många av de kriterier som krävs för den högsta certifieringsnivån (nivå 1).

De medel som SKaPa får från SKR är ett mycket gott stöd och täcker nästan 50% av budgeterade driftkostnader för 2021. Resterande kostnader kommer, efter en ekonomisk avstämning och beslut av SKaPas styrgrupp,  debiteras SKaPas deltagarorganisationer i november 2021. Debiteringen baseras på det antal patienter som respektive deltagarorganisation har i SKaPa. För 2020 blev utdebiteringen 30 öre/registrerad patient.

Länk till SKaPa årsrapport 2019

Leave a reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>